Uppstart-ikon

Involvering - allas bidrag

Vi gör varandras arbetsmiljö! Den här aktiviteten består av två delar som involverar hela arbetsgruppen. Ni får jobba både enskilt och i grupp med vad ni konkret kan göra för att utveckla arbetsmiljöarbetet i vardagen. Gör jobbet bättre, tillsammans!

Ni väljer själva om ni bara gör del 1 eller om ni också har möjlighet att fördjupa er i del 2.

Del 1: SAM och allas bidrag

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Cirka 30 min

Medarbetare

Del 1: SAM och allas bidrag

Se en film tillsammans om SAM och låt var och en reflektera över sitt egna bidrag till arbetsmiljöarbetet.

Del 2: SAM som metod

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Cirka 30 min

Medarbetare

Del 2: SAM som metod

Här får ni titta närmare på de olika stegen i SAM-hjulet; undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp och prata om hur ni kan använda metoden i vardagen.