Uppstart-ikon

Del 2: SAM som metod

Här får ni titta närmare på de olika stegen i SAM-hjulet; undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp och prata om hur ni kan använda metoden i vardagen.

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Ca 60 minuter