Uppstart-ikon

Del 1: SAM och allas bidrag

Den här delen börjar med att ni ser en film om systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans. Efter det får var och en reflektera på egen hand över sitt bidrag till arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats.

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Cirka 30 min