Aktiviteter i SAM-verkstan

Välkommen till SAM-verkstan, chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg. I verkstan jobbar ni praktiskt med olika aktiviteter för att få snurr på arbetsmiljöarbetet i vardagen. Ni gör det tillsammans!

Varje aktivitet i verkstan är fristående men kan också göras i ett flöde, från uppstart till uppföljning och lärande.

Chef och skyddsombud

Uppstart - vårt samarbete

I den här aktiviteten fokuserar ni på ert samarbete. Den passar både för er chefer och skyddsombud som är nya för varandra och för er som redan har ett samarbete.

Tidsåtgång: ca 60 min

Medarbetare

Involvering - allas bidrag

Här jobbar hela arbetsgruppen med vad systematiskt arbetsmiljöarbete är och hur alla kan bidra i vardagen. Aktiviteterna genomförs vid ett eller två tillfällen.

Tidsåtgång: ca 30 min + ca 60 min

Chef och skyddsombud

Kartläggning - SAM-ronden

I den här aktiviteten ser chef och skyddsombud över hur arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats fungerar och kan utvecklas i vardagen.

Tidsåtgång: ca 60 - 90 min

Chef och skyddsombud

Genomförande - inspiration

Här finns fyra startpaket som innehåller digitala verktyg och artiklar som ger er konkret stöd när ni ska undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.

Chef och skyddsombud / medarbetare

Uppföljning och lärande

Här får ni stöd i att följa upp hur det går och hur ni mår både enligt era handlingsplaner och löpande i det dagliga arbetet.

Tidsåtgång: ca 30 min + från 10 min

Hitta snabbt - för dig som återvänder

Här länkas du direkt till utvalda delar och aktiviteter i verktyget som du kan tänkas vilja återkomma till.