Uppstart-ikon

Startpaket: Uppföljning och lärande

”Vi följer upp och delar erfarenheter för att utveckla verksamheten”

Uppföljning handlar om att följa upp åtgärder för att se om det blev som ni tänkte. Kort och gott: Hur går det och hur mår ni? Förutom bättre koll ger uppföljningen också ett lärande som utvecklar verksamheten. Därför är det givande för alla! Få tips på hur det kan gå till i praktiken, både enligt handlingsplaner och i det löpande dagliga arbetet.

Genomförande

Verktyg att börja med

Här hittar ni olika typer av verktyg och material som ger stöd för uppföljning av åtgärder och inspiration till lärande i vardagen.

Blankett/mall

Följ upp åtgärder

Med stöd av en mall med frågor följer ni upp vilken effekt de åtgärder ni genomfört har haft. Ni reflekterar över vad som gick bra och vad ni behöver arbeta vidare med.

Tidsåtgång: ca 30 min

Digitala verktyg

Snabbuppföljning i vardagen

Enkla reflektionsfrågor som ni kan använda i olika situationer i arbetsgruppen. Hjälper er att få in uppföljning och lärande i vardagen. Finns här i SAM-verkstan.

Tidsåtgång: ca 10 min

Forskning på 5

Alla kan bidra till lärande

Inspireras av forskning som visar hur ni kan öka ert gemensamma lärande på arbetsplatsen. Ta vara på medarbetarnas tankar och förslag i den här gruppaktiviteten.

Tidsåtgång: ca 30 min

Digitala verktyg

Fem perspektiv för bättre möten

En bra dialog är grunden för lärande och utveckling. Ta stöd av modellen som hjälper er att ta in fem olika perspektiv i era samtal. Modellen ingår i det forskningsbaserade verktyget Bättre möten.

Blankett/mall

Årlig uppföljning av SAM

Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på arbetsplatsnivå, förvaltningsnivå och centralt. Den här checklistan är till för att användas på arbetsplatsnivå.

Andra startpaket som kan vara intressanta

Vill du ha mer inspiration? Här hittar du fler startpaket.

"Vi tar reda på hur det ser ut så att alla ser samma sak"

"Vi riskbedömer för att kunna förebygga ohälsa och olyckor"