Uppstart-ikon

Följ upp åtgärder

Åtgärder är till för att göra arbetsmiljön bättre. Därför är det viktigt att följa upp dem för att se om det blev som ni tänkt er.

Vilka behöver involveras?

Chef och skyddsombud

Tidsåtgång

Cirka 30 min