Uppstart-ikon

Genomförande - inspiration

Här har vi samlat ett urval av verktyg, metoder och artiklar som ger stöd och inspiration i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Oavsett om ni redan vet vad ni vill fokusera på eller bara bli inspirerade – välj ett startpaket och sätt i gång. På egen hand eller tillsammans med era medarbetare!

Startpaket för att komma igång

"Vi tar reda på hur det ser ut så att alla ser samma sak"

"Vi riskbedömer för att kunna förebygga ohälsa och olyckor"

"Vi åtgärdar för en utvecklande, trygg och riskfri arbetsmiljö"

"Vi följer upp och delar erfarenheter för att utveckla verksamheten"