Uppstart-ikon

Startpaket: Riskbedöma

”Vi riskbedömer för att kunna förebygga ohälsa och olyckor.”

Riskbedömning är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett förebyggande arbete som är centralt för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för att riskbedömningar genomförs i samverkan med skyddsombud och medarbetare.

Ta del av hur andra gör och få tips här!

Genomförande

Verktyg att börja med

Här hittar ni olika typer av verktyg och material som ger kunskap om frisk- och riskfaktorer och stöd för att riskbedöma.

Film

Om risk- och friskfaktorer

Se en film där forskaren Eva Vingård berättar om frisk- och riskfaktorer och hur de påverkar verksamheten.

Tidsåtgång: ca 5 min

Digitala verktyg

Om riskbedömning

Titta närmare på olika typer av riskbedömning i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Blankett/mall

Mall för riskbedömning och handlingsplan

Använd en mall för att dokumentera risker, fördela ansvar och sätta datum för genomförande och uppföljning.

Blankett/mall

Riskbedömningsmatris

Använd en modell för att bedöma konsekvens och sannolikhet för att en risk inträffar.

Blankett/mall

Riskbedömning vid förändring - steg för steg

Stöd för att prata om vilka risker en förändring kan tänkas medföra. Ger möjlighet att genomföra förändringar smidigare.

Fler startpaket att inspireras av

Vill du ha mer inspiration inom andra områden? Här hittar du fler startpaket.

"Vi åtgärdar för en utvecklande, trygg och riskfri arbetsmiljö"

"Vi följer upp och delar erfarenheter för att utveckla verksamheten"