Uppstart-ikon

Startpaket: Undersöka

”Vi tar reda på hur det ser ut så att alla ser samma sak.”

Det är arbetsgivarens ansvar att undersöka arbetsmiljön regelbundet. Men alla på arbetsplatsen behöver bidra med sina kunskaper. Annars kan inte arbetsgivaren ta bort eller minska risker, eller hitta lösningar som förbättrar arbetsmiljön.

Hur undersöker ni på er arbetsplats? Här finns tips och inspiration.

Genomförande

Verktyg att börja med

Här hittar ni olika typer av verktyg och material som kan ge stöd i hur ni kan undersöka och kartlägga er arbetsmiljö.

Digitala verktyg

Vår arbetsmiljö

Hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. En bra utgångspunkt i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tidsåtgång: ca 60 min

Digitala verktyg

Balans mellan krav och resurser

Aktiviteten handlar om arbetsbelastning. Undersök tillsammans vad det betyder för er. Se en film och reflektera tillsammans. Aktiviteten är en del av verktyget OSA-kollen.

Tidsåtgång: ca 15 min

Digitala verktyg

Skyddsronder och checklistor

Här finns flera checklistor, skyddsronder och mallar för den fysiska, digitala, sociala och organisatoriska arbetsmiljön som underlättar när ni ska undersöka arbetsmiljön.

Film

Tio oj för varje aj

Arbetsmiljöverkets experter berättar om vikten av att rapportera tillbud som en central del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Filmen är en del av verktyget Säkerhetsdialogen.

Tidsåtgång: ca 5 min

Blankett/mall

Rapportera och utred olycksfall och tillbud

Mall från Arbetsmiljöverket som kan användas vid intern utredning och rapportering av olycksfall och tillbud.

Andra startpaket som kan vara intressanta

Vill du ha mer inspiration? Här hittar du fler startpaket.

"Vi riskbedömer för att kunna förebygga ohälsa och olyckor"

"Vi åtgärdar för en utvecklande, trygg och riskfri arbetsmiljö"