Uppstart-ikon

Snabbuppföljning i vardagen

Här finns förslag på frågor som kan användas för att följa upp vad som hänt under dagen, veckan eller under ett möte.

Det är ett enkelt sätt att få in en stunds reflektion, få återkoppling på hur det har gått och också få information om vad som kan utvecklas framåt.

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Från 10 min