Uppstart-ikon

Kartläggning - SAM-ronden

Med den här aktiviteten får ni koll på ert arbetsmiljöarbete! Använd SAM-ronden som ett regelbundet stöd för att utvärdera vad som fungerar och vad som kan utvecklas i vardagen. Resultatet kan användas som underlag till den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vilka behöver involveras?

Chef och skyddsombud

Tidsåtgång

Cirka 60-90 min