Uppstart-ikon

Uppföljning och lärande

Hur går det för oss? Det handlar de här två aktiviteterna om. Här får ni praktiskt stöd att följa upp arbetsmiljöarbetet – för att se om det blev som det var tänkt. Lär av det ni har gjort och utveckla verksamheten tillsammans!

Följ upp åtgärder

Vilka behöver involveras?

Chef och skyddsombud

Tidsåtgång

Cirka 30 min

Chef och skyddsombud / medarbetare

Följ upp åtgärder

Ta stöd av frågemallen för att följa upp vilken effekt de åtgärder ni genomfört har haft. Reflektera tillsammans över vad som gick bra och vad ni behöver arbeta vidare med.

Snabbuppföljning i vardagen

Vilka behöver involveras?

Medarbetare

Tidsåtgång

Från 10 min

Chef och skyddsombud / medarbetare

Snabbuppföljning i vardagen

Ta del av enkla reflektionsfrågor som hjälper er att få in uppföljning och lärande i vardagen. Frågorna kan användas utifrån olika situationer med arbetsgruppen.