Uppstart-ikon

Startpaket: Åtgärda

”Vi åtgärdar för en utvecklande, trygg och riskfri arbetsmiljö.”

Åtgärder handlar om att förbättra arbetsmiljön på olika sätt. Det kan vara att främja, förebygga, anpassa eller rehabilitera. Det viktiga är att åtgärderna fungerar för er. Alla på arbetsplatsen ska kunna vara delaktiga i att ge förslag och återkoppling på åtgärder.

Här får ni inspiration för hur ni kan tänka när ni väljer åtgärder.

Genomförande

Verktyg att börja med

Här hittar ni olika typer av verktyg och material för hur ni kan tänka och skapa förutsättningar för att arbeta med åtgärder

Digitala verktyg

Arbeta förebyggande med Suntarbetslivs verktyg

Här hittar ni flera verktyg för att jobba med organisatorisk- och social arbetsmiljö, fysisk och digital arbetsmiljö samt anpassning och rehabilitering. Forskningsbaserat och testat av andra chefer och skyddsombud.

Digitala verktyg

Vårt samtalsklimat

En aktivitet där ni kommer fram till gemensamma spelregler för samtal i er arbetsgrupp. En bra dialog är grunden för att komma fram till bra lösningar och åtgärder tillsammans.

Tidsåtgång: ca 50 min

Digitala verktyg

MTO-perspektivet

För att komma fram till rätt åtgärder är det bra att lära sig mer om MTO-perspektivet - människa, teknik och organisation. Pdf:en är en del av verktyget Vård i annans hem.

Film

Investera i arbetsmiljö

Se filmen med forskaren Malin Lohela Karlsson och upptäck vinsterna med att satsa på arbetsmiljön.

Tidsåtgång: ca 6 min

Blankett/mall

Mall för handlingsplan

Stöd för både riskbedömning och planering av åtgärder.

Fler startpaket att inspireras av

Vill du ha mer inspiration inom andra områden? Här hittar du fler startpaket.

"Vi följer upp och delar erfarenheter för att utveckla verksamheten"

"Vi tar reda på hur det ser ut så att alla ser samma sak"